Zaloguj

Nota prawna

Notariusz.pl

notariusz.pl

internetowy serwis o notariuszach

porady, informacje, dokumenty, koszty, adresy

Program Norton Internet Security 2013

Ta strona opisuje sposób konfiguracji programu Norton Internet Security 2012, do współpracy z systemami notariatu.

Opis problemu: Wbudowana w program Norton Internet Security 2013 funkcja "Download Insight" błędnie rozpoznaje komponenty wymagane do realizacji podpisu elektronicznego. Efektnem jej działania jest brak możliwości zalogowania do serwisu za pośrednictwem podpisu elektronicznego.
Po wyświetleniu witryny, na ekranie użytkownika pojawia się informacja "RejentNET.dll nie jest bezpieczny i został usunięty".

NAV-Usunięcie pliku

Rozwiązanie problemu: W celu rozwiązania problemu należy wykonać opisane poniżej czynności.

1. Klikamy ikonę programu Norton NAV-ikona znajdującą się w prawym, dolnym rogu ekranu, obok zegara - na ekranie powinno pojawić się okno konfiguracji programu.

3. W oknie klikamy opcję "Zaawansowane" - wyświetli się okno konfiguracji zaawansowanej.

Okno konfiguracji

4. W sekcji "Ochrona komputera" klikamy opcję "Historia".

Okno konfiguracji

5. Na ekranie wyświetlone zostanie okno "Historia zabezpieczeń" - w oknie tym należy odszukać pozycję zawierającą informację o wykryciu zagrożenia w pliku "rejentnet.dll" i kliknąć na niej lewym przyciskiem myszy. Po prawej stronie okna, w sekcji "Szczegóły" zostaną wyświetlone informacje na temat zagrożenia wraz z opcjami przywrócenia usuniętego pliku. w tym miejscu należy kliknąć opcję "Przywracanie i opcje".
UWAGA: jeśli w sekcji "Szczegóły" nie wyświetli się opcja "Przywracanie i opcje", należy przerwać dalsze czynności i uruchomić ponownie komputer. Po uruchomieniu komputera nie należy otwierać żadnych stron internetowych, tylko od razu przystąpić do konfiguracji programu antywirusowego!

Okno konfiguracji

6. Na ekranie powinno wyświetlić się okno "Wykryto zagrożenie" - należy w nim kliknąć opcję "Przywróć" a następnie zatwierdzić przywrócenie klikając przycisk "OK".

Okno konfiguracji

7. Ostatnim krokiem jest zamknięcie okna informującego o zakończeniu operacji.

Okno konfiguracji

Po wykonaniu powyższych czynności należy zamknąć wszystkie okna programu Norton i przejść do odpowiedniego serwisu.

UWAGA: Jeśli w trakcie wykonywania konfiguracji, okno logowania do systemu było otwarte, należy je zamknąć (wraz ze wszystkimi innymi oknami programu Internet Explorer) i uruchomić ponownie.

MSKRNNotariusz.plKsięgi wieczysteKRSe-JusticePrejusDziedziczenie w EuropieARERT
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.12 s.